HOTSPOT
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ

 

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ส่งตัวแทนนักกีฬาหญิงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ระหว่างทีมผู้สื่อข่าวและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ทีมตัวแทนจากชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์ ตัวแทนจากโรงแรม เป็นต้น บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ที เอ็กซ์ ปาร์ค สามกอง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559