HOTSPOT
ต้อนรับคณะแพทย์จาก PT HCM Excellence ประเทศอินโดนีเซีย

พญ.ลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำทีมผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะแพทย์จาก PT HCM Excellence ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานโรงพยาบาล, เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และความพร้อมด้านการให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพในระดับสากลของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขโลกต่อไป ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559