HOTSPOT
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตร่วมบริจาคโลหิต

 

นายสุพจน์  ทนุบำรุง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และการตลาดโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต นำคณะฝ่ายบริหาร  แพทย์  พยาบาล  และพนักงานของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือน มกราคม 2559 ในโครงการ “ ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ”  เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง  ณ ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต