HOTSPOT
โลหิตคืนชีวิต 1/2559

โครงการ "โลหิต คืนชีวิต"

ซันไชน์เรดิโอ สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล  ภูเก็ต,

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต  และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการบริจาคโลหิต   

วันอังคาร  ที่  19 มกราคม 2559  เวลา  12.00 - 18.00 น.

ชั้น 4  บริเวณหน้า Cut & Curl (คัท แอนด์ เคิร์ล)  ณ. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต

 

 

คลิกที่นี่ดาวน์โหลดไฟล์แนบ