HOTSPOT
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปิดคลินิกทันตกรรมกรุงเทพภูเก็ต เขาหลัก

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดย นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทำพิธีเปิดคลินิกทันตกรรมกรุงเทพภูเก็ต เขาหลัก อย่างเป็นทางการ ณ คลินิกทันตกรรมกรุงเทพภูเก็ต เขาหลัก ตั้งอยู่ใกล้อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต. 813  ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คลินิกทันตกรรมกรุงเทพภูเก็ต เขาหลัก เปิดให้บริการด้านทันตกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่ ทันตกรรมทั่วไป ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม ฝังรากฟันเทียม จัดฟัน ฟอกสีฟัน ไปจนถึงการเคลือบผิวหน้าฟัน เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในท้องถิ่นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก คลินิกทันตกรรมกรุงเทพภูเก็ต เขาหลัก เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. สอบถามรายละเอียดบริการได้ที่ โทร. 061 178 5588 และ 081 270 1015