HOTSPOT
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต กับโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน ปีที่ 9

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเสื้อผ้า ผ้าห่ม และของเล่น (ใช้แล้วสภาพดี)

เพื่อส่งมอบความอบอุ่นไปยังพี่น้อง ที่ขาดแคลน จังหวัดน่าน 

บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ธันวาคม 2558 

เพิ่มเติม โทร . 1719