HOTSPOT
เชิญไปทำความสะอาด ศาลเจ้าจุ่ยตุ่ย 7 ตค. 58

Sunshine Radio F.M .96.75MHz สวท.ภูเก็ต 

ขอเชิญ ผู้ฟังรายการ ผู้สนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป ร่วมเดินทางไปทำความสะอาดศาลเจ้าจุ่ยตุ่ย  (ยี่ง่อ วันทำความสะอาดศาลเจ้า หรือล้างอ้าม) ก่อนเข้าสู่ประเพณี ยิ่งใหญ่ ของ จ.ภูเก็ต "ถือศีล กินผัก"

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  แต่งกายชุดขาว  

ผู้ไปร่วมกิจกรรม จำนวน 20 ท่านแรก จะได้รับเสื้อขาวเจ ฟรี!!! 

สนใจ โทร : (076) 239498-9