HOTSPOT
ตะวันยิ้ม58

Sunshine Radio F.M 96.75 สวท.ภูเก็ต  / Together Magazine เชิญคุณร่วมโครงการตะวันยิ้ม 58 "เติมยิ้มแต้มฝันปันให้น้อง" ด้วยการสร้าง สนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กเล็กพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียน บ้านไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สามารถสนับสนุนเป็น ทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือทุนการศึกษา และเชิญร่วมกิจกรรมส่งมอบสิ่งของ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 นี้ สอบถามโทร : 076 239498-9