HOTSPOT
ทลฉ. ให้การต้อนรับกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปกิจการโครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ นาวาอากาศเอก อนันต์ สร้อยฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 43 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง