HOTSPOT
วทร. รุ่นที่ 52 ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ พลเรือตรี บัญชา บัวรอด ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วย คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 52 โดยมี นางวรรณภา ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และนางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องแตรทอง ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อีกทั้ง คุณรำไพ ติ๊กจ๊ะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และ คุณพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการจราจรและรักษาความปลอดภัยทางทะเล เข้าร่วมบรรยายในครั้งนี้