HOTSPOT
คณะนักลงทุนและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดฟุกุโอกะ ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับคณะนักลงทุนและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดฟุกุโอกะ ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4