HOTSPOT
S&P Global Ratings ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับผู้แทนจากบริษัท เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้ง (S&P Global Ratings) ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง