HOTSPOT
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ในโอกาสที่ HE. Mr.Tony Cotter เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr.William Barrett เลขานุการโท และMr.Kevin Ryan ผู้อำนวยการฝ่ายอาเซียน สำนักงานเอ็นเตอร์ไพรซ์ ไอร์แลนด์ (Enterprise Ireland) เข้าเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อศึกษาศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง