HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. แสดงความยินดีกับ ผอ.ศุลกากร.

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายนิมิตร แสงอำไพ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังในอนาคตต่อไป โดยมีนายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และนายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี