HOTSPOT
ม.อุบลราชธานี ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง