HOTSPOT
แปซิฟิคพาร์ค ชวนนักเรียนประกวดวาดภาพ “ภาพนี้เพื่อแม่”

     ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้นประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่” ประจำปี 2562 ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษารวม 23,000 บาท เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมส่งเสริมจินตนาการการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้เหล่ายุวชน เยาวชนได้แสดงออกผ่านภาพวาดที่แสดงความสัมพันธ์ ความรักระหว่างแม่กับลูก เป็นการระลึกถึงพระคุณแม่ที่มีมากมายเกินจะเปรียบเทียบได้ โดยจัดประกวดในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

     โดยรางวัลการแข่งขันผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศรองอันดับ 1,2 และรางวัลชมเชย จะได้รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษารวมกว่า 23,000 บาท การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาตอนปลาย/ ปีที่ 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น/ ปีที่ 1-3)

     โดยทางโรงเรียน ผู้ปกครอง และยุวชน เยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน พร้อมใบสมัครได้ทาง www.pacificpark.co.th หรือ ขอรับเอกสารพร้อมสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 นี้ ขอเชิญชม และร่วมเป็นกำลังใจให้กับเหล่านักเรียนที่เข้าแข่งขันประกวดวาดภาพได้ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป