HOTSPOT
ผอ.สำนักบริหารงานสนับสนุน ทลฉ. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเร

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการครั้งนี้ เป็นการจัดหลักสูตรการสอนทำซอสพริก