HOTSPOT
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ดูงาน ณ ทลฉ.

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับคณะจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง