HOTSPOT
รพ.สิริโรจน์ สร้างรอยยิ้ม เติมความสุขให้ผู้ป่วยเด็ก ด้วยกิจกรรมนิทานหุ่นมือ

ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) จัดขึ้น เพื่อสร้างร้อยยิ้ม เสียงหัวเราะ เติมความสุข ให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวด้วยกิจกรรม นิทานหุ่นมือ ที่จัดขึ้นในหอพักผู้ป่วยใน เพื่อทำให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย ลดภาวะเครียดจากอาการเจ็บป่วย