HOTSPOT
โครงการตะวันยิ้ม 61 "ปันยิ้ม ปันความรู้" เดินทางมอบสิ่งของ ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

         บริษัท วี.ซี.สปอตโปรดั๊กชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการ Sunshine Radio ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ภูเก็ต) FM 96.75 MHz. จัดโครงการตะวันยิ้ม 61 “ปันยิ้ม ปันความรู้” ขึ้น เพื่อร่วมแบ่งปันรอยยิ้มและแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยในปีนี้ได้เลือกโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งทางโรงเรียนต้องการขอสนับสนุน ชุดโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน 5 ชุด เพื่อให้น้องๆได้นั่งเล่น พักผ่อนและปรับทัศนียภาพของโรงเรียนให้สวยงามมากขึ้น รวมไปถึง เครื่องเล่นสนาม, เครื่องทำน้ำเย็น, อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  และทุนการศึกษา

      และในปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมเดินทาง "ปันความรู้" เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรม โดยจะเดินทางส่งมอบสิ่งของและทำกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 - 14.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

     หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือผู้สนใจ สามารถร่วมสนับสนุนโครงการ ได้ที่ สำนักงานใหม่ Sunshine Radio Phuket หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.(076)239498-9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สิ่งที่โรงเรียนและนักเรียนต้องการให้สนับสนุน (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

                                                 รายการ

        จำนวน

1. ชุดม้าหินอ่อน 

       5 ชุด

2. เครื่องเล่นสนาม

       1 ชุด

3. แป้นบาส 

       2 ชุด

4. เตียงห้องพยาบาล ตู้ยา และยาสามัญประจำบ้าน 

       2 ชุด

5.อุปกรณ์กีฬา (ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเล่ย์บอล, เปตอง,ตะกร้อ, แบดมินตัน)  

     ตามเหมาะสม 

6. ชั้นวางหนังสือ และ ชั้นวางรองเท้า 

        8 ชุด

7. เครื่องทำน้ำเย็นแบบ 5 ก๊อก

         1 ชุด

8. ตู้เก็บถามหลุม (ใส่ถาดหลุม จำนวน 250 ถาด) 

         1-2 ตู้

9. ชุดดุริยางค์ 

         1 ชุด

10. ทุนการศึกษา,เงินสนับสนุนปรับปรุงด้านต่างๆ  

     ตามเหมาะสม

 

ภาพประกอบสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการให้สนับสนุน