HOTSPOT
ภูเก็ตพัฒนาเมือง(PKCD) เข้าร่วมกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล มหกรรมดำน้ำเก็บขยะทะเล Go Eco Phuket 2018

“ท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา พนักงานและเจ้าหน้าที่ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และ บริษัทในเครือ ร่วมกับ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9  ชมรม Go Eco Phuket  ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักดำน้ำจิตอาสาชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมกว่า 800 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “วันเก็บขยะชายหาดสากล มหกรรมดำน้ำเก็บขยะทางทะเล GO ECO PHUKET 2018 ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายประกอบ วงค์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานใน พิธีเปิด ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง 

โดยขยะที่เก็บได้จากการดำน้ำทำความสะอาดแนวปะการัง พื้นที่เกาะเฮ  เกาะราชาใหญ่ และ เก็บขยะทำความสะอาดชายหาดพื้นที่เกาะเฮ จ.ภูเก็ต  พบว่าขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็น ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องพลาสติก  ถุงพลาสติก กล่องโฟม ฯลฯ รวมปริมาณขยะที่เก็บได้ทั้งหมด จำนวน 1,115 กิโลกรัม