HOTSPOT
“SIH หุ่นมือ ตะลอน ออนทัวร์” ยกขบวนป่วนชวนยิ้ม สร้างความสุขให้เด็กๆ รร.ดาวรุ่งฯ

เมื่อเช้าวันนี้ทีมการตลาด พร้อมด้วยทันตแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj Phuket International Hospital) ตะลุยมอบความสุข สนุกสนาน สร้างรอยยิ้ม เรียกเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ ชั้นอนุบาลโรงเรียน ดาวรุ่งวิทยา กว่า 200 คน กับกิจกรรม “SIH หุ่นมือ ตะลอน ออนทัวร์” เล่านิทานหุ่นมือเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ สอดแทรกด้วยความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ อาทิ การสอนล้างมือ การแปรงฟันที่ถูกวิธี พร้อมพูดคุยให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและฟัน โดย ทพญ.นุชนรี อัครชนียากร