HOTSPOT
จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3

            เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต โดยนางพรรณพัชร สินทบ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 และได้รับเกียรติจากนางสาวพริ้มเพรา รัตนยันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ระบบการทำงาน และเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงาน นำสู่บริการสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมเสมอมิตร ชั้น 5 โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต