HOTSPOT
เปิดแล้ววาร์ปไปด่วน KISEKI ชั้น 2 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

นางสาวปาณิศา โกยสมบูรณ์ (เสื้อเขียว) ผู้บริหาร ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต แสดงความยินดีกับนางสาววรางคณา จันทะโร นายกฤษฎา หนาผู้ นางสาวภัทราพร สนิท เจ้าของกิจการร้าน KISEKI สินค้าน่ารักหลากหลายสไตล์ญี่ปุ่น กว่า 500 รายการ ราคาเริ่มต้น 20 บาท เปิดบริการแล้ว ชั้น 2 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076 682900