HOTSPOT
Travel Bullz จากอินเดียบุกโชว์โลมาภูเก็ต

นางสาวสกัลตา ทองนวล (ชุดดำ)  ผู้อำนวยการฝ่ายขาย Dolphins Bay Phuket (โชว์โลมาภูเก็ต) ต้อนรับ บริษัท Travel Bullz บริษัทนำเที่ยวชั้นนำจากประเทศอินเดีย นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือเข้าชมการแสดงโชว์โลมาภูเก็ต ซอยป่าหล่าย เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 8 ปีของบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งทุกท่านต่างประทับใจในการแสดงของโลมา และแมวน้ำแสนรู้เป็นอย่างมาก