HOTSPOT
ออกหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2561

             เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561ที่ผ่านมา มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลมิชชชั่นภูเก็ต นำโดย ดร.สมชาย ณ นคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิคริสเตียนแอ็ดเวนตีสท์ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายแพทย์บุลวัชร์  กุญชรินทร์     พร้อมด้วยคณะทีมเจ้าหน้าที่ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ ประมาณ 10  ท่าน ออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์เพื่อชุมชน ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนตีสบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมจัดให้มีการตรวจสุขภาพรักษาโรคทั่วไป ตรวจวัดความดันโลหิต ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพพร้อมอีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ 35 ท่าน   ซึ่งบรรยากาศในกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ มูลนิธิคริสเตียนแอ็ดเวนตีสท์ และโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป เพื่อเป็นพยานแห่งความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ที่กล่าวว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง