HOTSPOT
Phuket Lobster Festival 2018 เจ้าถิ่นพากินกุ้งมังกร

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ ลานแกรนด์ฮอลล์ Central Festival Phuket

 ระยะเวลาการจัดงาน                        

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 (ตลอดเดือนสิงหาคม 2561)

 สถานที่จัดงาน

ร้านอาหาร และร้านอาหารในโรงแรมต่างๆ ทั่วเกาะภูเก็ตกว่า  230  ร้านที่เข้าร่วมโครงการ Phuket Lobster Festival 2018 แต่ละร้านจะสร้าง Signature Menu ที่ใช้กุ้งมังกร 7 สีของภูเก็ตเพื่อเสิร์ฟในร้านตัวเอง โดยตรวจเช็คชื่อร้าน หรือโรงแรมที่ร่วมแคมเปญได้ที่แอพพริเคชั่น so phuket

 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน                          

1.             เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กุ้งมังกรภูเก็ต (Phuket Lobster) เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและออกสู่สาธารณะเหมือนในอดีตที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จัก ปลุกกระแสการกินกุ้งมังกรให้นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น เพราะ Phuket Lobster ถือเป็นของดีของเด่นของจังหวัดมายาวนาน

2.             การสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกร ให้สนใจหันมาเลี้ยงกุ้งมากขึ้น

 นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยนายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นางสาววิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาภูเก็ต ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และนายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Phuket Lobster Festival 2018 เจ้าถิ่นพากินกุ้งมังกร ปีที่ 3 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต

 นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ภูเก็ต” เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไข่มุกอันดามันของไทย และแหล่งรวมอารยธรรมที่หลากหลาย ทำให้ภูเก็ตได้เปรียบในเรื่องวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนวัฒนธรรมการกินเฉพาะถิ่นที่ไม่เหมือนใคร เราชูของดีหลายอย่างอาทิ บาติค สับปะรดภูเก็ต ท่องเที่ยวชุมชน และสิ่งหนึ่งที่ภูเก็ตเราเด่นไม่แพ้ใครคือ กุ้งมังกรเจ็ดสี Phuket Lobster ซึ่งถ้าเรามีแหล่งวัตถุดิบ และปริมาณที่พร้อมบริการได้เพียงพอ จึงกำหนดให้ช่วงกรีนซีซั่นของทุกปี ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตเชิญชวนร้านอาหาร โรงแรมมาร่วมกันให้บริการเมนูสร้างสรรค์ เมนูที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ในราคาที่จับต้องได้

จากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น โดยได้ข้อมูลจากกระชังเลี้ยงกุ้งมังกร ร้านอาหาร โรงแรมที่ร่วมแคมเปญใน

ปี 2559 กระตุ้นยอดขายได้สูงถึง 4 ล้านบาท จากร้านอาหาร และโรงแรมที่ร่วม 35 แห่ง

ปี 2560 กระตุ้นยอดขายได้สูงถึง 24 ล้านบาท จากร้านอาหาร และโรงแรมที่ร่วม 200 แห่ง

ปีนี้จำนวนร้านอาหาร โรงแรมให้ความสนใจร่วมแคมเปญมากขึ้น กว่า 230 แห่ง และมีการ

ครีเอทเมนูแปลกๆ อีกด้วย

ซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่า จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

 นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากความสำเร็จการจัดงาน Phuket Lobster Festival ตั้งแต่ปี 2559  ที่ทำให้เกิดกระแสกินกุ้งมังกรรอบเกาะภูเก็ต และกลุ่มชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกรมีรายได้ในเดือนที่จัดงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมีเงินสะพัดมากขึ้นนั้น

ในปี 2561 นี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารนครภูเก็ต บริษัท โออิชิ  แกรนด์ จำกัด (มหาชน) โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท บริษัท ดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท So Phuket บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต  กำหนดจัดงาน Phuket Lobster Festival 2018 ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ตลอดเดือนสิงหาคม 2561ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561               ณ ร้านอาหารรอบเกาะภูเก็ตที่จะร่วมรังสรรค์สุดยอดเมนูเด็ดPhuket Lobster Signature   Menu โดยเชฟขั้นเทพจากร้านอาหารชั้นนำของภูเก็ตพิเศษสุด คือมีจำนวนร้านค้าเข้าร่วมกว่า  230  ร้าน ในราคาเริ่มต้นเพียง 333 บาท เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีของเด่นของภูเก็ต คือ กุ้งมังกรเจ็ดสี

กิจกรรมร่วมกับร้านอาหาร

1.  แต่ละร้านจะนำเสนอ Signature Menu ที่ใช้กุ้งมังกรเจ็ดสีของภูเก็ตเพื่อเสิร์ฟในร้านตลอดเดือนสิงหาคม 2561

2.  ร้านอาหารจะโปรโมทข้อเสนอพิเศษสำหรับเมนู  Signature

3.   ร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความจำนงมาที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด อีเมล sephuket2018@gmail.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อขอบคุณที่ร่วมมือร่วมใจประชาสัมพันธ์กุ้งมังกรเจ็ดสีของดีของจังหวัดภูเก็ต

4. เราจะรวบรวมชื่อร้านอาหาร ชื่อเมนูเด็ดของแต่ละร้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และใส่ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่ http://www.facebook.com/บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตจำกัด และ Application: SO Phuket แอปพลิเคชั่นที่นักท่องเที่ยวอัพโหลดใช้  Free WIFI

 ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต ได้ตั้งเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชน เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และรายได้เพิ่มขึ้น นำมาสู่การสร้างเครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศ งานนี้ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 กระบวนการคือ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารเพื่อการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการซึ่งหมายถึงจะสนับสนุนทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับงานแถลงข่าวร้านค้า และโรงแรมที่ร่วมโครงการ จะมาร่วมโชว์เมนูกุ้งมังกรภูเก็ตกว่า 52เมนู อาทิ Lobster Mango Avocado Caviar /  ก๋วยเตี๋ยวกุ๊ยนายหัว / กุ้งมังกรหยกเซี้ยงไฮ้ /                ยำสับปะรดกุ้งมังกรย่างโฟมกระเจี้ยบ / กุ้งมังกรแช่น้ำปลาสาหร่ายพวงองุ่น / กุ้งมังกรเล่นกระเทียมทราย / ฉู่ฉี่Lobster /ติ่มซำก๋วยเตี๋ยว Lobster/ Proud Phuket Lobster Puff / Phuket Lobster Risotto / Golden Lobster & Mango Dip / Ravioli with Lobster Bisque Sauce / Sous-Vide Phuket Lobster Tart Caponata / กุ้งมังกรผัดผักสามเหม็น เป็นต้น

 พบโปรโมชั่นเมนูกุ้งมังกรภูเก็ตกว่า 230 ร้าน  เริ่มต้นราคาที่  333 บาท โดยตรวจเช็คชื่อร้าน หรือโรงแรมที่ร่วมแคมเปญได้ที่แอพพริเคชั่น : SO Phuket


โปรโมชั่นพิเศษ

- ทานอาหารที่ร้านตู้กับข้าว ร้านดีบุกก้า หรือโรงแรมคราว19พันวา ทุกบิลที่มีกุ้งมังกร รับฟรี กระเป๋าผ้าลายกุ้งมังกร 1 ใบ

-  The Vijitt Resort Phuket สั่งกุ้งมังกร 1 เมนู ฟรีไวน์ 1 แก้ว

-  Twilight Sky@ The SIS kata phuketโปรโมชั่นส่วนลด 20% แค่scan QRcode เก็บไว้ในมือถือ นำมาใช้ที่โรงแรม

-      ร้าน ต.ตำ ซื้อ voucher 2 เมนูคู่กันในราคา 555 บาท จาก 777 บาท

-      มายบีชรีสอร์ท ภูเก็ต แจกคูปองส่วนลด 20% เฉพาะในงาน

-    ร้านพิเศษ ซื้อ voucher เมนูยำสับปะรดกุ้งมังกรย่างโฟมกระเจี๊ยบ รับฟรียานัดน้ำผึ้งมะนาว1 แก้ว มูลค่า 95 บาท

-     ร้าน Tantitium  สามารถซื้อ Voucher มูลค่า 1,500 บาท ในราคาเพียง 1,200 บาท

-      ร้าน Mom’s Café & Seafood Garden แจกคูปองส่วนลด 15 % เฉพาะในงาน kickoff

-     ร้าน Mirror Mirror Restaurant สามารถซื้อ Voucher ใบละ 1,000 ในราคา 850 บาท

-  โรงแรม Novotel Phuket Phokeethra พิเศษรายการติ่มซำเมนูกุ้งมังกร 2 เมนู ในชุดติ่มซำวันหยุด ในราคา 383 จากราคา 650++

-   โรงแรมแกลมฮาบิเทท ซื้อ Voucher ราคา 1,000 บาท สามารถทานได้ 1,500 บาท และVoucher 1,500 ทานได้ 2,000 บาท

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

http://www.facebook.com/บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตจำกัด

อีเมล sephuket2018@gmail.com