HOTSPOT
บางกอกแอร์เวย์สมอบเงิน 1 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสปป.ลาว

เวียงจันทร์ (สปป.ลาว) เร็วๆนี้ - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่สาธารณรัฐประชาธิปไทยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีนางใบคำ ขัตติยะ รองรัฐมนตรี กระทรวงแรงงานและสวัสดิกการสังคมและสมาชิกสภาแห่งชาติ (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่แขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทร์ (ที่ 1  จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมในพิธี

นอกจากนี้สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยังได้ให้ความช่วยเหลือในการขนส่งสิ่งของบริจาค อาทิ อาหารแห้ง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และของใช้ที่จำเป็นที่พนักงานและประชาชนชาวไทยได้ร่วมบริจาคเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว โดยเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เวียงจันทร์ ของทางสายการบินฯ อีกด้วย