HOTSPOT
โรงพยาบาลสิริโรจน์ จัดงาน Talk to The Expert “รู้เขา รู้เรา เอาชนะภูมิแพ้”

เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) จัดกิจกรรม Talk to The Expert “รู้เขา รู้เรา เอาชนะภูมิแพ้” ณ ลานกิจกรมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลสิริโรจน์

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีบริการซักประวัติประเมินความเสี่ยงโรคภูมิแพ้ การตรวจสมรรถภาพปอดเบื้องต้น เพื่อดูความแข็งแรงของปอด กิจกรรมลุ้นรับของรางวัลชุดทดสอบภูมิแพ้ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายพร้อมรับฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพันธ์ เจริญชาศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต นาสิกวิทยา และภูมิแพ้ผู้ใหญ่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมา เวศกิจกุล กุมารเวชโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาสุขภาพอีกด้วย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พีรพันธ์ เจริญชาศรี กล่าวว่า โรคภูมิแพ้ เป็นอาการที่พบได้บ่อย เกิดได้จาก 2 สาเหตุใหญ่ ๆ ได้แก่ กรรมพันธุ์ที่สืบทอดมาจากพ่อแม่ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุุ้มกันของร่างกาย แม้โรคนี้สามารถบรรเทาได้ด้วยการใช้ยา แต่จริง ๆ แล้วไม่ควรมองข้ามโรคภูมิแพ้เด็ดขาด เพราะความรุนแรงมีตั้งแต่เบาบางไปจนถึงขั้นร้ายแรงและทำให้เสียชีวิตได้