HOTSPOT
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) นำโดยนายแพทย์วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฯ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งตรงกับ วันที่ 28 กรกฎาคม  2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (NBT)