HOTSPOT
ฤกษ์ดี...วางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้าง “ห้างเซ็นทรัลป่าตอง” จุดหมายปลายทางช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์

ฤกษ์ดี...มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล และรัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้าง “ห้างเซ็นทรัลป่าตอง” จุดหมายปลายทางช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์

สุดทันสมัยแห่งใหม่ โดยมี สมปราชญ์ ปราบสงคราม, ดร.ปิยะพงศ์ ธัญญศรีสังข์, วารุณี ชื่นเย็น และสุชาติ ไชยมงคล ร่วมงาน ณ บริเวณโครงการ เมื่อวันก่อน

บรรยายภาพ/จากซ้าย

1. สุชาติ ไชยมงคล ผุ้จัดการสาขาเซ็นทรัลภูเก็ต  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

2.สมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

3.มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ผู้บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

4.รัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ ผู้บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

5.ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

6.วารุณี ชื่นเย็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารสาขา บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด