HOTSPOT
ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต จัดพิธีบวงสรวงพร้อมอัญเชิญตราตั้งพระราชทาน “พระครุฑพ่าห์” ขึ้นประดิษฐานหน้าอาคาร

สิริมงคล...นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพร้อมอัญเชิญตราตั้งพระราชทาน “พระครุฑพ่าห์” ขึ้นประดิษฐานหน้าอาคาร “ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต” โดยมี พล.ต.ต.ชลิต  ถิ่นธานี  รอง ผชบ.ภ8, มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล, รัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ, ดร.ปิยะพงศ์ ธัญญศรีสังข์ ร่วมงาน เมื่อวันก่อน

บรรยายภาพ/จากซ้าย

1.คุณสุชาติ  ไชยมงคล  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาภูเก็ต)

2.คุณนิพนธ์  เอกวานิช  เจ้าของที่ดิน

3.คุณวัชรินทร์  ปฐมวัฒนาพงศ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

4.นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

5.มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ผู้บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

6.รัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ ผู้บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

7.พล.ต.ต.ชลิต  ถิ่นธานี  รอง ผชบ.ภ8

8.พ.ต.อ.นิกร  สมสุข  ผก.สภอ.วิชิต

9. ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหาร บริษัท สรรพสินค้า  เซ็นทรัล จำกัด

10 วารุณี ชื่นเย็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารสาขา บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด