HOTSPOT
ออกหน่วยแพทย์อาสา ตรวจสุขภาพชุมชนบ้านพรุสมภาร จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2561

                เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2561  เวลา 13.00 - 16.00 น.  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต นำโดย นพ.รวี ยอแสงรัตน์    แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่พยาบาล  เภสัชกร และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ ได้จัดกิจกรรมบริการสังคม  ออกหน่วยแพทย์อาสา ณ ชุมชนบ้านพรุสมภาร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต บริการออกตรวจสุขภาพ รักษาโรค  ตรวจวัดความดันโลหิต ให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้กับชาวบ้าน  ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการรวม  30  ท่าน และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน ซึ่งบรรยากาศในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของชาวบ้าน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่มีอย่างต่อเนื่อง

          การออกหน่วยแพทย์อาสาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่เราได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงในการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งหัวใจของความเป็นคริสเตียน คือ การแสดงออกถึงความรักของพระเจ้าผ่านการให้เพราะคริสเตียนได้สอนไว้ว่า ” การให้มีความสุขมากกว่าการรับ ” ดังนั้นบรรยากาศในการให้บริการครั้งนี้ จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ