HOTSPOT
เทศกาลผลไม้ ครั้งที่ 2 ณ ห้างภูเก็ตโกรเซอรี่

ห้างภูเก็ตโกรเซอรี่ ร่วมกับผู้ประกอบการ และจ้าของสวนผลไม้ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงจัดกิจกรรม "เทศกาลผลไม้ ครั้งที่ 2" ณ ห้างภูเก็ตโกรเซอรี่ ในวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 (9วัน) 

ทั้งนี้นอกจากจะมีการออกร้านของผู้ประกอบการ ยังมีกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้

25 พฤษภาคม   - พิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้ โดยพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต 

                         - ชมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ชิง Gift Voucher มูลค่ากว่า 10,000 บาท

28 พฤษภาคม   - ชมการแข่งขันตกแต่งข้าวเหนียวมะม่วง

                         - ชิง Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท

30 พฤษภาคม  - ชมกิจกรรม โชว์ ชิม ช็อป การแสดงโชว์การประกอบอาหารของร้านค้า

                          โดยผู้ประกอบการร้านพิเศษ ร้าน ต.ตำ ร้านมาร์คคาเฟ่ และร้นอุโอเทรุ 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายการตลาด คุณภาณุเดช ย่อมละเอียด (โจ้) 064-7149295 อีเมล์ Panudet5911@gmail.com หรือ Line ID : 0647149295