HOTSPOT
ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Current Practice and Trend of Surge

โดยมีนายแพทย์สุทธิภาศ พงศ์มณี ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกสันหลัง เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ และอัพเดทความรู้ด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยด้านโรคกระดูกสันหลังของประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ และบุคลากรทางแพทย์และพยาบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา