HOTSPOT
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จับมือ ชมรมร้านยาจัดอบรม เชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับชมรมร้านยาจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมสาธิตการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ตามโครงการ #HealthyTogether ตอน Heart to Heart Project ให้แก่สมาชิกชมรมร้านยาจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ขั้นพื้นฐาน และมีทักษะที่ถูกต้องในการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา