HOTSPOT
รพ.สิริโรจน์ ออกหน่วยดูแลสุขภาพ พี่น้องชาวมุสลิม ในงานเมาว์ลิดกลาง

ในช่วงค่ำระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) นำทีมพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ ออกหน่วยดูแลพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ ต.ไม้ขาว  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  ในงานเมาว์ลิดกลาง  เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ วัดความดันโลหิต ตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัด ให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพโดยนักโภชนาการ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีโดยพยาบาลวิชาชีพ