HOTSPOT
ภูเก็ตจัดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุก”

จังหวัดภูเก็ตจัดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุก” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม สนุกสนานโดยปลอดแอลกอฮอล์ กับคอนเสิร์ต “สงกรานต์ รังสรรค์” แบบเต็มวง ร่วมด้วยดีเจชั้นนำจากกรุงเทพฯ ของรางวัลมากมาย เข้าชมฟรี

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย จังหวัดท่องเที่ยวอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ต จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ในปีนี้เช่นกัน จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับองค์กรท้องถิ่นภาครัฐ ประกอบด้วยเทศบาลนครภูเก็ต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต, กองทัพเรือภาคที่ 3, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (Stop Drink Network) และภาคเอกชนคือ บริษัทแอดไวซ์ไอที อินฟินิท   จำกัด, หลาดปล่อยของ และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต เจ้าของสถานที่ ได้ร่วมกันจัดงานสงกรานต์ประจำปี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณี และรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ใช้ชื่องานว่า “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุก” ขึ้นเป็นปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 โดยคาดหวังให้เกิดความสนุกสนานกับทั้งเยาวชนและประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน สืบสานประเพณี และรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักในเรื่องการงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเพื่อลดสถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจังหวัดภูเก็ตคาดหวังว่า ปีนี้จะไม่ติดอันดับการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสีย

ผลกระทบจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยนั้นสูงมาก  ปัญหาสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงติดอันดับโลก เพราะคนดื่มแล้วขับรถ คนไทยเสียชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีละมากกว่า 26,000 คน บาดเจ็บ  พิการอีกมากมาย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายปีละมากกว่า 2 แสนล้านบาท ปัญหาสังคมจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งอาชญากรรม , ทะเลาะวิวาท , ฆ่า ,ข่มขืน , ท้อง , แท้ง , ทิ้ง สูงติดอันดับต้นๆของโลก (ข้อมูลจาก Stopdrink.com)

เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาทีเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนมากที่สุดของปี โดยเฉพาะ 
สถิติอุบัติเหตุในช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน ปี 2560 พบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ 43.06 ขับรถเร็ว ร้อยละ 27.86 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 84.91 และรถปิกอัพ ร้อยละ 6.83 (ข้อมูลจากการแถลงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

จากสถิติที่เกิดขึ้นย้อนหลังไป 5 ปี พบว่า ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “7 วันอันตราย” มีถึงประมาณ 300 คน โดยเฉลี่ยหรือวันละ 42 คน โดยวันที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือวันที่ 13 เมษายน ปัจจัยเสี่ยงหลักได้แก่ พฤติกรรมการเมาแล้วขับ พฤติกรรมการขับรถเร็ว พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์และซ้อนท้ายไม่สวมหมวกกันน็อก ผู้เสียชีวิตสูงสุดร้อยละ 80 คือกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (ข้อมูลจากมูลนิธิเมาไม่ขับ)

เพื่อตอบสนองมาตรการของรัฐบาลในการลดอุบัติเหตุ และสร้างความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ  จังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นดังกล่าว จัดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุก” โดยเน้นแนวคิดคือการเล่นสงกรานต์แบบปลอดแอลกอฮอล์ และสอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีไทย”

พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ยินดีให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเล่นน้ำสงกรานต์ อำนวยความสะดวกในด้านการจราจรสำหรับการจัดงานบนถนนดีบุก ในวันงาน ต้องตรวจตราผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มงวด ในเรื่องการพกพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สิ่งเสพติด และอาวุธ รวมถึงผู้มีอาการมึนเมาสุรา ห้ามเข้ามาในบริเวณงาน จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจดูแลทั้งส่วนหน้า ด้านทางเข้า ทางออก บริเวณเวที ทางด้านหลัง และบริเวณงานโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้สนุนสนาน ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดี และคาดหวังว่า เทศกาลดังกล่าวไม่เกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียอีกด้วย”

นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า “ในนามของเทศบาลนครภูเก็ต ผมยินดีที่ภาคเอกชน ได้ริเริ่มทำกิจกรรมดีๆ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และเปิดโอกาสให้ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางเทศบาลนครภูเก็ต ยินดี และมีความพร้อมอย่างยิ่งในการสนับสนุน ทั้งพื้นที่ในการจัดงานที่ปีนี้ ได้ขยายพื้นที่มาจัดบนถนนดีบุก และบางส่วนของสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี นอกจากนั้นทางเทศบาลยังได้สนับสนุนกำลังอาสาสมัครป้องกันพลเรือน (อป.พร) เพื่อตรวจตราผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวด รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในบริเวณงาน แผงกั้นสำหรับจัดงาน รถสุขาสำหรับผู้เข้าร่วมงาน และสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมงาน และสนุกสนานกับงานสงกรานต์ตามประเพณีอันดีของเราต่อไป”

นายมนตรี มานะต่อ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักของททท. เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อการมาเข้าร่วมกิจกรรม และบรรลุเป้าหมายของการจัดงาน นอกเหนือจากนั้น ททท.ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดซุ้มสรงน้ำพระตามประเพณีสงกรานต์ และจัดซุ้มถ่ายรูป สงกรานต์วิถีไทย ตามนโยบาย ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก่สไตล์ลึกซึ้ง และได้เชิญชวนให้นักให้นักท่องเที่ยวร่วมแต่งผ้าไทยมาร่วมงาน สำหรับ 100 ท่านแรก ที่มาลงทะเบียนเข้างานด้วยผ้าไทย จะได้รับของที่ระลึกจากทางททท.กลับบ้านอีกด้วย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงประเพณีการละเล่นสงกรานต์แบบไทย และใส่ใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยร่วมกันอีกด้วย”

นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนอย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณี และรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ในงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุก” โดยคาดหวังให้เกิดความสนุกสนานกับทั้งเยาวชนและประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน สืบสานประเพณี และรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักในเรื่องการงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเพื่อลดสถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์”

นาวาเอกวุฒิไกร หุ่นดี ผู้อำนวยการกองข่าวทัพเรือภาค 3 กล่าวว่า “ส่วนของกองทัพเรือภาคที่ 3 ยินดีให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยวัตถุประสงค์เดียวกันคือ มุ่งเน้นความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเล่นน้ำสงกรานต์การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลม ตรวจตราการห้ามจำหน่าย และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ ห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปน แป้ง น้ำแข็ง และโฟม ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง หรืออุปกรณ์เล่นน้ำที่อาจเกิดอันตราย โดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ำตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย”

นางธัญลักษณ์ จริยะเลอพงศ์ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายองค์กรงดเหล้า  จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)    ที่ทำงานรณรงค์งดเหล้า ภายใต้ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สสส.ได้ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายต่างๆ ช่วยกันรณรงค์สื่อสาร ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนเชิงนโยบายในรูปแบบวิธีการต่างๆ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์มีความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้คนได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านและเล่นน้ำสงกรานต์มีความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นพลังสังคมที่จะนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ปลอดภัย Zoning ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จังหวัดภูเก็ตของเรามีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ละปี แต่พื้นที่ที่สามารถมีความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยต่อลูกหลานได้จริง คือพื้นที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ที่ร่วมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดภัย และเป็นต้นแบบระดับประเทศของเอกชนเจ้าของศูนย์การค้าที่มีแนวคิดและขับเคลื่อนสู่พื้นที่สร้างสรรค์ปลอดเหล้า ปลอดภัย ในการจัดงานสงกรานต์ เป็นแห่งแรกที่ประกาศต่อสาธารณะ ดิฉันในฐานะคนภูเก็ต มีความภูมิใจและต้องขอขอบคุณ เจ้าของศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ที่ร่วมสร้างพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ปลอดภัย สู่ความเป็นต้นแบบระดับประเทศเป็นอย่างยิ่ง

นายณรงค์ พรหมจิตต ผู้จัดการฝ่ายอีเว้นท์ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต กล่าวว่า “งานสงกรานต์โนแอล จัดขึ้น ครั้งแรกในวันที่ 13 เมษายน 2556 เพื่อตอบสนองเยาวชน คนรุ่นใหม่ ทั้งชาวภูเก็ตท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ให้ได้มีสถานที่เล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ตามวิถีไทย และมีความปลอดภัย โดยเล็งเห็นถึงอันตรายจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน โดยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2559 จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และเป็น 1 ใน 5 งานสงกรานต์ของประเทศไทยที่น่าเที่ยวที่สุดจากเวป MThai อีกด้วย ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง ปีที่แล้วยอดผู้เข้าร่วมงานถึง 16,000 กว่าคน ทำให้สถานที่จัดงานดูคับแคบไป ในปีนี้เป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานภาครัฐได้ให้การสนับสนุนในการร่วมจัดงานบนถนนดีบุก ซึ่งดิฉันก็ต้องขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ต, ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, กองทัพเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (Stop Drink Network), เทศบาลนครภูเก็ต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, บริษัท แอดไวซ์ไอที อินฟินิท จำกัด และสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างจะดี ทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุก”  ที่กำลังเกิดขึ้น จะสนุกสนาน และสามารถรณรงค์สนับสนุนภาครัฐในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ได้”

นายปิยะวิทย์ ธรรมพานิช รองผู้จัดการภาคใต้ บริษัท แอดไวซ์ไอที อินฟินิท จำกัด กล่าวว่า “มีความพร้อมในการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะเป็นนโยบายจากส่วนกลาง ในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของท้องถิ่น ยิ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของภาครัฐบาลในการสืบสานประเพณี และรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักในเรื่องการงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล เพื่อลดสถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้รวบรวมพลังจากพันธมิตรและคู่ค้าคือ ASUS, CKT, Dell, Hikari, Colorfly, D-link, Lenovo, S-Trek, Three boy, WATASHI, MD Tech, Print Planet, Proof, Syndrome, TP Link, Zircon และ King IT มาร่วมกันสนับสนุนการจัดงานอีกด้วย รวมถึงการการจัดบูทกิจกรรม ซุ้มทางเข้างาน และนำดีเจชั้นนำจากกรุงเทพมหานคร  และวงดนตรี สงกรานต์ รังสรรค์  มาแสดงคอนเสิร์ตแบบเต็มวง เต็มชั่วโมง ให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าชมฟรีอีกด้วย”

สำหรับสถานที่จอดรถผู้มาร่วมงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุก” ด้านหน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต  วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 17.00-22.00 น. มีดังนี้
1.     ที่จอดรถศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิวภูเก็ต ทั้งหมด (เข้าทางซอยโรงแรมสุขสบาย)
2.     ที่จอดรถตรงกันข้ามอาคารวานิชพลาซ่า ถนนหลวงพ่อ
3.     ที่จอดรถถนนมนตรี ถนนหลวงพ่อ ถนนเทพกระษัตรี ถนนถลาง ถนนภูเก็ต ถนนทุ่งคา ถนนดีบุกด้านวัดมงคลนิมตร และถนนโดยรอบถนนดีบุก

สำหรับท่านที่เช่าที่จอดรถประจำที่ลานจอดรถ ลานมังกร สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถที่ 2 ของศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ตามหมายเลขทะเบียนที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สงกรานต์โนแอล – Songkran No Alcohol หรือโทร. 089 474-5253