HOTSPOT
รพ.สิริโรจน์ ร่วมสนับสนุน Phuket Say No to Foam รับประกาศฯ สถานประกอบการปลอดโฟม 100% ระดับทอง

เมื่อบ่ายวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายแพทย์วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์  ผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) เข้ารับประกาศนียบัตรองค์กรปลอดโฟม 100% ระดับทอง ประจำปี 2561 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้างสรรพสินค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสิริโรจน์ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร “Phuket Say No to Foam” ร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรปลอดโฟม 100% ด้วยตระหนักถึงอันตรายจากบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า