HOTSPOT
ร่วมรายการ บ้านนี้มีรอยยิ้ม ในหัวข้อ “กุมารแพทย์เตือน ลูกเล่นมือถือเสี่ยง ! พัฒการล่าช้า”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT Phuket )  นำโดยแพทย์หญิงปัณฑิตา  เทียมทัด ประจำโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ มาให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง  “กุมารแพทย์เตือน ลูกเล่นมือถือเสี่ยง! พัฒนาการล่าช้า”  ผ่านรายการบ้านนี้มีรอยยิ้ม ผู้ดำเนินรายการ  โดยคุณขวัญหทัย  เอมโอช ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT Phuket )  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพลูกน้อยอย่างถูกวิธีในการใช้สื่อมือถือ แท็ปเล็ต ที่มีความเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าและแก้ไขปัญหาข้อเสียด้านการลอกเลียบแบบพฤติกรรมความรุนแรงทางสื่อได้อย่างถูกต้องต่อไป ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต