HOTSPOT
วันช้างไทย

เมื่อวันนี้ 9 มีนาคม 2561 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประธานมูลนิธิช้างป่า...บ้านพ่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาคจาก นายไพโรจน์ บุญจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานบริษัทภูเก็ตสแควร์ จำกัด ร่วมมอบ จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนในกิจกรรมการรณรงค์ และอนุรักษ์ช้างป่าของมูลนิธิช้างป่า...บ้านพ่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสวันช้างไทย ณ โซนเดอะพอร์ท ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

โดยกิจกรรม “วันช้างไทย” ที่จัดขึ้นนี้ ทางศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช้างไทย พร้อมปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต่อการอนุรักษ์และปกป้องช้างให้อยู่คู่กับธรรมชาติ หยุดช้างเร่ร่อนและการค้าช้าง  ภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับช้างป่า พร้อมกิจกรรม Work Shop สุดสร้างสรรค์เกี่ยวกับช้าง

นอกจากนั้นแล้วยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างป่า ได้โดยการร่วมบริจาค หรือสนับสนุนการจำหน่ายเสื้อยืด และเสื้อโปโลช้าง ในราคาตัวละ 120 บาท และ 200 บาท เพื่อมอบเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ภายในงานอีกด้วย

ขอเชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวที่สนใจ เข้าร่วมในกิจกรรม “วันช้างไทย” ได้ในระหว่างวันที่ 9 -13 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.30 น. ณ โซนเดอะพอร์ท ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 076-600-111