HOTSPOT
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เข้าร่วมงาน “วันการได้ยินโลก”

                 นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก นำทีมคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ หู คอ จมูก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เข้าร่วมงาน “วันการได้ยินโลก” ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย (จังหวัดภูเก็ต) กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันตนเองจากการได้ยินเสียงดัง เพื่อลดภาวะพิการ หรือหูหนวก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้, ซุ้มอาหารเพื่อสุขภาพ, จุดตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานอบอุ่นรักษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา