HOTSPOT
ผู้นำภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ร่วมงาน "วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ " คึกคัก

สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต จัดงาน“วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” 5 มีนาคม 2561”  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้

จังหวัดภูเก็ต   โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็น ประธานเปิดงาน โดยมี 
นายปัญญา ช่อมณี อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 , พล.ร.ต.เจริญพล คุ้มราษี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ,
แขกผู้มีเกียรติ  ทั้งภาครัฐ เอกชนและ สื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องในวันนักข่าวและวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติประจำปี 2561

มีภาคีเครือข่ายจากทุกสาขาอาชีพมาร่วมกิจกรรมซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า

ผู้สื่อข่าวมีการรวมตัวอย่างแน่นแฟ้นในนามของสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต
เพราะผู้สื่อข่าวมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่

ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวของจังหวัดภูเก็ต หรือกิจกรรมการประชุมในโครงการต่างๆของจังหวัดภูเก็ตด้วยดีเสมอมา

ซึ่งผู้สื่อข่าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีบุคลิกภาพที่น่ารัก ให้เกียรติแหล่งข่าว และช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ต

ขอให้สื่อมวลชนทุกคนได้ยึดมั่นจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและร่วมกันสรรสร้างเสนอข่าวเพื่อให้ผู้รับข้อมูลข่าวสาร

ได้รับข่าวสารที่ดีมีประโยชน์ และขอให้สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต และสมาชิกทุกคนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในทุกๆด้าน  ส่วนนางจันจิรา สิตบุศย์ ประธานสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต กล่าวว่า 
วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติเป็นวันที่มีความสำคัญกับสื่อมวลชน ทุกแขนง สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตถือเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัว

ของผู้สื่อข่าวทุกแขนง  จัดกิจกรรมขึ้นทุกๆปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อข่าวกับส่วนราชการ,ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และภาคเอกชน โดยมีการประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระของศาสนาพุทธและพิธีทางศาสนาอิสลาม เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้สื่อข่าว

ที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อความเป็นสิริมงคลของสมาชิกในสมาคม สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการจัดงานเลี้ยง

สังสรรค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างสื่อมวลชนกับแหล่งข่าวจากภาคส่วนต่างๆให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นแล้ว
ยังเป็นการขอบคุณสำหรับความร่วมมือด้วยดีตลอดช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยมีการ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิก

สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต,การมอบถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ซึ่งผู้ชนะเลิศได้แก่ ทีมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

และการแสดงชุดพิเศษจากสามชิกผู้สื่อข่าวซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง