HOTSPOT
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต แสดงความยินดีในพิธีเปิด Alpha Health Club

22 กุมภาพันธ์ 2561

นิยมพงษ์ ต่อวงศ์ (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เข้าแสดงความยินดีในพิธีเปิด Alpha Health Club โดยมีพิมพเณศร์ เอกวานิช ผู้บริหารอัลฟ่า เฮลธ์ คลับ เป็นตัวแทนรับมอบ และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อาคาร Alpha Health Club