HOTSPOT
เปิดงาน "Discovering The Best Of Lamphun" ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว เชิงประสบการณ์วัฒนธรรม” ครั้งที่ 2 (Discovering The Best Of Lamphun) โดยมี นายพงษ์เทพ ทองเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวดิสรา จ่างเจริญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต และคณะผู้จัดงาน ให้การต้อนรับ ณ โซนภูเก็ตสแควร์ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561