HOTSPOT
เคร่ืองบินโบอิ้ง 787-10 ลำแรกของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส บินสู่โอซาก้า

สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ประกาศในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าโอซาก้าจะเป็นเส้นทางแรกตามตารางบินของเครื่องบินโบอิ้ง 787-10 รุ่นใหม่ และคาดว่าจะเริ่มให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2561

ทั้งนี้สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส จะเป็นสายการบินแรกของโลกที่ให้บริการด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 787-10 โดยมียอดสั่งซื้อทั้งหมด 49 ลำ และจะรับมอบเครื่องบินลำแรกจากโรงงานประกอบเครื่องบินโบอิ้งที่เมืองนอร์ทชาร์ลสตัน รัฐเซาท์แคโรไลนาในเดือนมีนาคม 2561

โดยก่อนที่จะให้บริการประจำสู่โอซาก้า เครื่องบินโบอิ้ง 787-10 นี้จะให้บริการในบางเที่ยวบินสู่กรุงเทพฯ และกัวลาลัมเปอร์เพื่อการฝึกอบรมลูกเรือ

นอกจากนี้สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส จะเปิดตัวชั้นโดยสารระดับภูมิภาครุ่นใหม่สาหรับเครื่องบินโบอิ้ง 787-10 ซึ่งรองรับผู้โดยสารทั้งหมด 337 คนใน 2 ชั้นโดยสาร โดยมีชั้นธุรกิจจานวน 36 ที่นั่งและชั้นประหยัดจานวน 301 ที่นั่ง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะเปิดเผยในภายหลัง

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่จะเป็นสายการบินแรกที่ให้บริการด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 787-10 ชั้นสูงนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ที่จะทาให้เราสามารถขยายเครือข่ายการบินและเสริมสร้างจุดแข็งในการดาเนินงานของเรา” กล่าวโดย มร. ตัน ไค ผิง รองประธานอาวุโสฝ่ายวางแผนการตลาดของ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส

“การเปิดตัวชัน้ โดยสารระดับภูมภาครุ่นใหม่บนเครื่องบินโบอิ้ง 787-10 นี้เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั้นของเราที่จะสร้างนวัตกรรม และความเป็นผู้นาในผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางชั้นเลิศให้แก่ลูกค้า”

เครื่องบินโบอิ้ง 787-10 เป็นเครื่องบินที่มีลำตัวยาวถึง 68 เมตร ซึ่งยาวที่สุดในรุ่นดรีมไลเนอร์ โดยประกอบขึ้นจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

นอกเหนือจากยอดสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง787-10 จำนวน 49 ลำ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ยังมียอดสั่งซื้อเครื่องบิน โบอิ้ง 777-9 เป็นจำนวนอีก 20 ลำซึ่งจะรับมอบในปี งบประมาณ 2564/2565

ข้อมูลเพิ่มเติม  

http://facebook.com/SingaporeAir 

http://www.twitter.com/SingaporeAir

http://www.youtube.com/SingaporeAir   

http://www.instagram.com/singaporeair