HOTSPOT
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “มะเร็งเต้านม...รู้ก่อน หายก่อน”

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “มะเร็งเต้านม...รู้ก่อน หายก่อน” เพื่อร่วมรณรงค์ เนื่องในวันมะเร็งโลก และส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์อรรถวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งและศัลยแพทย์มะเร็งวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย Workshop สอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ, บูธให้คำแนะนำเรื่อง “อาหารต้านภัยมะเร็ง” โดยนักกำหนดอาหาร เป็นต้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต