HOTSPOT
ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตจัดงานเทศกาลโคมไฟภูเก็ต 2561

ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ร่วมจัดงานสืบทอดเทศกาล “ป้างเตงโห่ย – หง่วนเซียวเจ๊ะ” งานประเพณีประดับโคมไฟ โดยการประดับประดาโคมไฟไว้หน้าบ้านให้เป็นประเพณีที่รื่นเริงสนุกสนานของชาวภูเก็ต   ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2561 (พิธีเปิดงานวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ณ หน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต) และหวังว่า จะเป็นประเพณีสืบสานประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ทำให้จังหวัดภูเก็ตคึกคัก และถูกใจนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอีกเทศกาลหนึ่ง

ส่วนประวัติของเทศกาล “ป้างเตงโห่ย-หง่วนเซียวเจ๊ะ” หรือเทศกาลโคมไฟนพ.บรรเจิด ตันติวิท ได้เขียนประวัติย่อๆ ไว้ให้ลูกหลานชาวภูเก็ตได้สืบสานประเพณีสำคัญดังนี้ คืน ยวนเซียว ซึ่งเป็นวันเพ็ญของเดือนตรุษจีน จะมีการจัดเทศกาลโคมไฟตามบ้านต่างๆ จะมีการทำโคมไฟสวยๆ มาแขวนที่หน้าบ้าน

ที่ภูเก็ตสมัยผู้เขียนเป็นเด็ก ประเพณีนี้ยังปฏิบัติกันอยู่ กลางคืนเดือนหงาย ถนนเต็มไปด้วยผู้คน เดินชมโคมไฟ ผู้เขียนยังจำติดตาติดใจกับโคไฟอันหนึ่งที่บ้านข้างโรงหนังสุ่ยหิ้น (โรงหนังสยาม) ข้างในทำเป็นรูปคนเล็กๆ มีกลไกทำให้หมุนเป็นวงกลมได้เหมือนม้าหมุน ทำให้เกิดเงาคนเดิน เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีใครประดับโคมไฟอีกแล้ว น่าเสียดายที่ปล่อยให้ประเพณีนี้หมดสิ้นไป แต่ก็หวังว่า สมาคมฮกเกี้ยนจะร่วมกับชมรมบาบ๋า และสมาคมเชื้อสายจีนต่างๆ เทศบาล และจังหวัดจะช่วยฟื้นฟูประเพณีโคมไฟขึ้นที่ภูเก็ตอีกครั้ง

ซึ่งในวันนี้ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต โดยผู้บริหารเป็นลูกหลานชาวภูเก็ตโดยกำเนิด ได้นำประเพณีดังกล่าวมาสืบสาน และมีเจตนารมณ์ว่า จะร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ตสืบไป