HOTSPOT
นายแพทย์อรรถวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งรพ.กรุงเทพภูเก็ตเป็นตัวแทนรับมอบเต้านมเทียม

นายแพทย์อรรถวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบเต้านมเทียม จำนวน 350 ชิ้น จากทีมงานโรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต และบริษัท Sabina ในโครงการ “สร้างรอยยิ้ม...ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจ และทำให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านม เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงทั่วโลกเสียชีวิต ผู้หญิงจึงควรตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน และเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำทุกปีในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปี