HOTSPOT
รพ.กรุงเทพภูเก็ตออกให้บริการดูแลสุขภาพโครงการ “รู้ทันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ออกหน่วยให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนตามโครงการ “รู้ทันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” เนื่องในวันเอดส์โลก ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองป่าตอง พร้อมเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU  เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี ณ ซอยบางลา หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา